Z-sammandrag

Z-sammandrag används för att se försäljning över en längre period exempel veckovis, månadsvis eller årsvis

Z-sammandrag

  1. Rapporter
  2. Z-sammandrag
  3. Här kan du ta ut z-sammandrag under en längre period exempelvis om du vill se z-sammandrag för en månad
  4. Välj från datum - till datum för att få upp ett z-sammandrag över den valda perioden
  5. Här kan man även välja om man vill se exkl moms eller inkl moms
  6. Och välja om man vill ladda ner som PDF, SIE eller om man vill skriva ut.