Vilka inställningar är nödvändiga vid uppstart?

En sammanfattning av inställningar som är bra att känna till vid uppstart av verksamheten

 

Observera att följande artikel går genom de nödvändigaste inställningarna vid uppstart av verksamheten, det finns fler inställningar som inte täcks av den här genomgången. 

Navigera till inställningar

Längst ner på i menyn till vänster finns inställningar

Öppettider

Öppettider krävs för att din restaurang ska kunna fungera normalt, välj en tid som passar för alla veckans dagar eller klicka på "Varierade öppettider" för att välja olika öppettider för veckans dagar. 

Du kan även lägga in avvikelser för dagar då du vet att verksamheten kommer att ha andra öppettider än vanligt, tillexempel Julafton.

 

Z-rapport

Schemaläggning av z-rapporter kan vara nödvändigt om ni önskar slippa att manuellt göra avslutet när ni går hem för dagen, sätt den på en tid strax efter att ni normalt stänger. 

Man kan även med fördel sparar den här inställningen även om man föredrar att använda manuella avslut, sätt då tiden lite senare än normalt. Skulle ni glömma en dag så går den automatiska in och täcker upp åt er. 

 

Order typer

Äta här, Ta med, Leverans och Bordsbeställning är alla order typer som bestämmer hur gästen kan beställa mat och era produkter. Välj de ordertyper ni önskar hantera och fyll i de nödvändiga inställningarna som respektive ordertype kräver.

  • Auto-Redo = Produkter blir automatiskt redo för upphämtning (tillexempel en coca cola)
  • Tillåt offline beställning = tillåt att gästerna lägger beställning utanför era öppettider, alltså förbeställer maten. 
  • Förberedelsetid = den tid det tar för er att förbereda maten, detta värdet kan ändras per beställning i kassan men det är bra att ha ett generellt värde. 
  • Avvikande öppettider = möjlighet att kontrollera om vissa ordertyper bara ska vara tillgängliga vid vissa tider och veckodagar. 
  • Notifiera kunden när ordern är redo för upphämtning = Välj den här inställningen om ni använder er av bordsbeställning men ändå önskar att gästen hämtar sin mat i luckan när den är färdig. (Utan den här inställningen får kunden en notis om att maten är på väg ut till bordet)