Skapa Custom betalmedel

Behövs det extra betalmedel i kassan så kan man enkelt skapa egna.

Ett custom betalmedel kan användas för tillexempel fristående kortbetalningar och externa presentkort. 

Skapa betalmedel i Cloud Backoffice

 

Fyll i kontonummer om det är något som ska konteras eller om kontering är något som används i systemet. 

Visa betalmedlet i POS

För att det nya betalmedlet ska kunna användas i POS så kan man antingen använda knappen för alla betalmedel eller dra ut den specifika knappen.