Hur aktiverar man schemaläggning av Z-rapporter?

Vill du att z-rapporten skall slutföras automatiskt?

Hur gör man?

  1. Inställningar - Schemaläggning Z-rapporter
  2. Klicka i aktivera schemaläggning av Z-rapporter
  3. Om du vill att z-rapporten automatiskt skall slutföras en viss tid.
  4. Du hittar sedan din z-rapport under flicken rapporter - z-rapporter.