Samlingsbong

För att skicka en bong som innehåller flera beställningar, använder du dig av Samlingsbong.


En samlingsbong slår ihop flera notor på en och samma bong. 


1-Sep-20-2022-12-07-56-02-PMAktivera samlingsbong genom att hålla ned bongknappen.


2-Sep-20-2022-12-08-17-23-PMDå kommer du få frågan om du vill inkludera den befintliga notan eller inte i samlingsbongen. 


3-2När bongknappen blir orange så läggs nya notor och produkter med i samlingsbongen.

4-1När alla beställningar är inlagda tar du betalt för respektive nota. När alla notor är betalda så kan du trycka på samlingsbong för att skicka den till köket.

 

(Videon spelas upp och startas om automatiskt)

Samlingsbong