Nätverkskrav för Ancon Cloud

För att Ancon Cloud skall fungera optimalt är det viktigt att ni har rätt förutsättningar och infrastruktur vad gäller internetuppkoppling och lokalt nätverk.

Nedanstående förutsättningar rekommenderas för att vi skall kunna garantera stabilitet och driftstäkerhet: 

  •  En Internet förbindelse med lägst 10 Mbit/s och en fördröjning/latency understigande 25ms, dedikerat endast för kassautrustning från Ancon. 
  •  Ett WiFi nätverk med lägst 802.11ac med 2.4 Ghz eller 5 Ghz som täcker samtliga ytor i lokalen.
  •  Ett eget dedikerat SSID (iPads) bör konfigureras för Ancon.
  • Nätverksutrustningen bör vara övervakningsbar samt ha stöd för hantering via t.ex. WebGUI, CLI och SNMP. (optional)


I de fall ovan kravspecifikation behöver ses över eller kompletteras så samarbetar Ancon med Asedo.

Vi ser därför att ni kontaktar Christian på nedan uppgifter för att gå igenom hur er nätverksstruktur ser ut idag och vilka eventuella förbättringar som behövs göras för att allt ska fungera optimalt med kassasystemet.

På så vis säkerställer vi att ni får ut maximalt av våra produkter samtidigt som ni får fokusera på det ni gör bäst, få era gäster nöjda!Kontaktuppgifter Asedo:

Christian Valentini

076 198 08 08

christian.valentini@asedo.se