Koppla skrivare till kassa eller bongdestination

Följ nedan steg för att ställa in din skrivare till att skriva ut kvitton, bongar eller båda delarna.

Kvittoskrivare - Koppla skrivare till en POS-licens för utskrift av kvitto


  1. Gå till Licenser, du hamnar nu direkt under fliken POS där du kommer att se era aktiva licenser.
    Gå sedan vidare genom att klicka på den licens där du önskar ställa in din kvittoskrivare
  2. Väl inne i inställningarna för POS-licensen kan du på höger sida välja vilken skrivare som skall vara kvittoskrivare för denna licensen.
    Klicka sedan på 'Spara'.


Bongskrivare - Koppla skrivare till en bongdestination för utskrift av bong

  1. Gå till Produkter och fliken Bongdestination, klicka dig sedan in på den bongdestination du önskar ställa in skrivare på.
  2.  Välj nu vilken av dina skrivare du vill skall skriva ut bongar som skickas till denna bongdestinationen och klicka sedan på Spara.

Dina skrivare kan vara kopplade till både en POS-licens som kvittoskrivare och en bongdestination för bongar samtidigt.