Hur skapar man bordskarta och bordssektioner?

Skapa bordssektioner och bordskarta har aldrig varit enklare!

  1. Gå in på bord 
  2. Skapa först en bordssektion
  3. Skapa ny - Välj sektionsnamn - Spara


HubSpot Video


  1. Bord
  2. Skapa bord
  3. Skapa fler = Skriv hur många bord du vill ha så skapas så många direkt
  4. Skapa ny = Skapa ett bord i taget

HubSpot Video

Borden kan bara ha siffror som namn och varje bord har unika namn!