Hur ställer man in inställningar för bokföring?

Förklaringar på vad olika begrepp betyder och hur du använder dom

Inställningar - Bokföring


Verifikationsserier används främst för att kategorisera olika typer av affärshändelser. Vilken verikikationsserie ni använder vet den som sköter er bokföring. 

Kostnadsställe använder du om du vill kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag. Exempel på kostnadsställe är olika avdelningar, olika restauranger inom samma kedja eller en viss maskin. Du kan bland annat ta ut en balans- eller resultatrapport där du kan välja att specificera rapporten per kostnadsställe.

Presentera dricks som: 

  1. Summerat på kortbetalsätt: Dricks hamnar summerat under "MC/Visa Kortbetalning" tillsammans med resten av det dragna beloppet. Den blir sedan borttagen från försäljning av kontant eller från försäljning av ett eget betalsätt: Dricks, (dricksbetslsätt) beroende på vilket alternativ du väljer på dra av.
  2. Separat dricksbetslsätt: Dricksen hamnar som ett separat betalsätt "MC/Visa Dricks". Den blir sedan borttagen från försäljning av kontant eller från försäljning av ett eget betalsätt: Dricks, (dricksbetslsätt) beroende på vilket alternativ du väljer på dra av.