Behörighetsgrupper

Bestäm vem som får göra vad och hur med hjälp av behörighetsgrupper.


1-Jan-13-2023-12-35-06-3251-PM

 

1-Sep-20-2022-12-07-56-02-PM
Börja med att gå till Personal sedan Behörighetsgrupper och tryck på skapa ny.

Screenshot 2023-01-13 at 11.28.27

2-Sep-20-2022-12-08-17-23-PM
 Outlet user eller Tenant user?Döp din behörighetsgrupp och välj sedan om det ska vara en Outlet user eller en Tenant user:
Screenshot 2023-01-13 at 11.37.27

Beroende vilken du väljer kan du aktivera olika behörigheter.

En Outlet User kan ges kontroll över vissa delar av försäljningen och kassabehörigheter. Den kan till exempel, få tillgång till att göra återköp, skapa Z-Rapport och splitta nota.

En Tenant User har en mer administrativ roll. Den kan, bland annat få tillgång till bongdestinationer, skapa nya produkter eller i sin tur hantera andras behörigheter. Om du tillåter det. 

När du har skapat din behörighetsgrupp kan du spara och gå tillbaks till personal.

 

 

2-Jan-13-2023-12-41-20-8661-PMDu kan nu sätta behörighetsgruppen på din personal. Genom att skapa ny eller rea befintlig användare.

Screenshot 2023-01-13 at 16.15.04

 

I exemplet nedan har jag tilldelat servicebehörigheter till min personal. Men bara på en av mina restauranger.

bhg1

Har du fler frågor om hur det fungerar är du välkommen att kontakta vår support. :)