Skapa Produkter

Produkter är de rätter, varor eller tjänster du kommer att sälja i Ancon POS, Ancon Express eller Ancon Order.

Följ nedan steg för att skapa en Produkt

  1. Gå till Produkter

  2. Klicka på Skapa ny

  3. Nu kan du börja ställa in inställningarna för din produkt, ibland räcker det med att använda sig av ett fåtal av de inställningar som finns att aktivera för sin produkt eller så kan man välja att göra mer avancerade konfigurationer.

🟢 = Inställningen är grundläggande för användning i kassan.
🟠 = Inställningen är grundläggande för användning i order-appen/order-webben.
🟣 = Inställningen är avancerad.

 

2022-05-17_08-34-59

Produktinfo

🟢🟠Produktnamn: Detta kommer vara namnet för din produkt och visas på samma sätt både i kassan, på kvittot, på bongen eller i order-appen.

🟢🟠Varugrupp: Försäljning av produkten kommer att registreras mot denna varugrupp och sedan redovisas som sådan på Z-rapporten, momssatsen är sen tidigare inställd och kopplad till varugruppen.

🟢🟠Menygrupp: Produkten kommer visuellt att visas i denna menygrupp i kassan eller order-appen/order-webben.

🟢 Product Type (Nyhet!): Välj vilken typ av produkt du skall skapa för smidig hantering i kassan och rätt statistik i Analytics:

Glass/Bottle =  Används för vinflaskor där du vill sätta ett pris för flaska och glas i en och samma produkt.

Volume = Används för dina produkter som säljs per centiliter samt möjlighet att lägga till ett baspris för till exempel drinkar.

Weight = Används för viktartiklar där produkten har ett kilopris.

Time Based = Används när du vill sätta ett pris per minut och få möjlighet att starta och stoppa tidsräkningen i kassan.

🟢🟠Bongdestinationer: Välj här vilken eller vilka bongdestinationer denna produkt skall skrivas ut till antingen när du väljer att bonga produkten i kassan eller när någon beställer produkten via order-appen/order-webben.

Produktinfo: Här kan du i fritext skriva information om produkten som kommer att visas i kassan om du håller inne fingret på produkt-knappen eller i order-appen/order-webben som produktbeskrivning.

Allergiinformation: Denna information kommer endast att visas i order-appen/order-webben och tydligt informera gästen vid eventuella ingredienser som kan medföra allergi

Rätt: Här kan du lägga till en Rätt som produkten kopplas till för att i kassan få möjlighet att framma delar av en nota till köket i tur och ordning.

Produktstatus

🟢Visa i kassan: Aktiveras för att produkten skall synas i kassan.

🟠Visa i order-appen: Aktiveras för att produkten skall synas i order-appen.

Visa i express: Aktiveras för att produkten skall synas i express-kassan.

Auto-godkänn: Aktiveras om produkten per automatik skall bli accepterad när en gäst beställer via order-appen/order-webben.

Blockerad: Aktiveras om en produkt ej skall finnas tillgänglig i order-appen/order-webben.

Pris & Produktvariant


🟢🟠Pris:
Priset du ställer in för produkten är alltid det pris er gäst skall betala (inklusive moms)

Öppet Pris: 
Aktivera ifall priset alltid skall väljas manuellt i kassan när man lägger till produkten på en nota.

Har varianter: Aktivera ifall produkten har varianter, du får då även möjlighet att ställa in olika priser för vardera variant av produkten, dessa varianter blir sedan ett val varje gång produkten läggs till på en nota i kassan eller läggs till av en gäst i order-appen/order-webben.

🟣Dynamiskt pris: Aktivera och lägg till en pris-mall, detta ger produkten möjlighet att till exempel ändra pris utefter en tidpunkt på dygnet eller en order-typ så som Take Away eller Äta här. (Se separat artikel för djupare information kring Dynamiskt Pris)

Ingredienser & Tillval

Ingredienser: Lägg till ingredienser på produkten för att göra det möjligt att ta bort en ingrediens i kassan eller för en gäst plocka bort ingredienser i order-appen/order-webben.

Om en ingrediens har blivit borttagen från en produkt kommer detta att visas på bongen, exempel: -Lök

 

-Obligatorisk ingrediens: Aktivera för att göra ingrediensen obligatorisk

-Har alternativ: Aktivera och lägg till alternativ för en ingrediens, till exempel byte av Pommes->Sötpotatispommes

🟣Tillvalsgrupper: Lägg till en tillvalsgrupp till din produkt för att i kassan få möjlighet att välja ett tillval, exempel på en tillvalsgrupp kan vara extra pålägg på en pizza eller stekgrader för ett stycke kött. (Se separat artikel för djupare information kring Tillvalsgrupper)

Merförsäljning

Merförsäljningsgrupper: Välj en merförsäljningsgrupp som visas som en pop-up efter att en gäst har lagt till produkten i sin varukorg i order-appen/order-webben.

(Se separat artikel för djupare information kring Merförsäljningsgrupper)