Skapa behörighetsgrupper

Vill du att alla i personalen skall ha tillgång till allt? Eller vill du ha en admin och resterande skall inte kunna göra allt?

Hur skapar man en behörighetsgrupp?
  1. Personal
  2. Behörighetsgrupper
  3. Skapa ny
  4. Behörighetsgrupp namn - Exempel: Admin eller personal
  5. Klicka i alla behörigheter som denna behörighetsgrupp skall ha tillgång till.
HubSpot Video