Hur splittar man nota i POS?

Se vidoen nedan:

Splitta nota_1A_46