Hur gör man återköp i POS?

Videon nedan visar!

⭐Aterkop_1A_40