Överblick i POS

Här visas hur POS fungerar generellt!