7. Kassaanvändare & behörighetsgrupp

Alla kanske inte skall ha samma behörighet på kassan? Då kan ni göra olika behörighetsgrupper och sedan ge alla varsit användarinlogg för att arbeta i kassan.

Behörighetsgrupper:

Här kan du tillexempel göra en admin och en kassapersonal behörighetsgrupp. 

1. Administration

2. Behörighetsgrupper

3. Skapa ny

4. Skriv i namn exempel: admin

5. Boka i alla rutor om det är en admin grupp du skall skapa. Är det en kassapersonal behörighetsgrupp du vill skapa så väljer du själv vad dom skall kunna göra på kassan. 

Här ser du att jag har skapat två behörighetsgrupper:

Kassaanvändare:

1. Administration

2. Användare

3. Skapa ny

4. Skriv i nödvändig information.

5. Personnummer behövs endast skrivas in om ni skall använda stämpelklocka funktionen på kassan.