Kan man öppna borden direkt utan att välja "öppna" i Bordskarta?

Om man vill ändra standardfunktionen och istället göra så att man direkt kommer till ett bord när man klickar på det från bordskartan så går man in på WBO och väljer följande:

  • Konfiguration
  • Generella Inställningar
  • Klicka i bockrutan "Öppna borden direkt"
  • Spara