Automatisk Z-rapportering

Hur du aktiverar och ändrar inställningarna som rör automatisk Z-rapportering.

  1. Konfiguration
  2. Z-inställningar
Klicka i bockrutan för att aktivera funktionen och väljs sedan tid. Då Z-rapporteringen kräver en kassa med ansluten kontrollbox (Serverbox fungerar självklart också), måste man först välja från vilken kassa rapporten ska göras och därefter en kassa-användare som har behörighet att utföra utskriften.

2019-10-23_08-33-54