Kan man göra så att en artikel aldrig kan Rabatteras?

Visar hur man gör för att blockera en artikel från att rabatteras

För att aktivera detta på en artikel så går man in på WBO och väljer 

  • Artiklar > Artiklar
  • Redigera/ändra den artikeln det gäller
  • klicka i bockrutan "Kan inte rabatteras"
  • Spara

Artikeln är nu konfigurerad att inte kunna rabatteras, oavsett hur rabatten konfigureras eller appliceras på notan.